میوه انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

میوه: انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار اجتماعی احتمال فروپاشی بخشی از ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود دارد / شهردار تهران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن دیدار از محل اتفاق حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو از احتمال فروپاشی بخشی از این ساختمان خبر داد.

احتمال فروپاشی بخشی از ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود دارد / شهردار تهران

شهردار تهران: احتمال فروپاشی بخشی از ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود دارد

عبارات مهم : تهران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن دیدار از محل اتفاق حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو از احتمال فروپاشی بخشی از این ساختمان خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در حاشیه دیدار از محل اتفاق حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو با اشاره به اینکه بیش از ۳۲ ساعت از حریق این ساختمان می گذرد، افزود: در حال حاضر مقداری از دمای طبقه منفی چهار این ساختمان کاسته شده است و خوشبختانه نسبت به صبح که درجه حرارت به ۴۲۰ درجه رسیده بود، الان به زیر ۲۰۰ درجه رسیده است.

احتمال فروپاشی بخشی از ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود دارد / شهردار تهران

وی افزود: در حال حاضر نمی توان نسبت به وقت اطفای کامل این حریق اعلام نظر کرد.

وی ادامه داد: در دیدار صبح از محل اتفاق برابر در ورودی پارکینگ شکاف هایی را مشاهده کردم که در دیدار دوم این شکاف ها زیاد شده، لذا احتمال فروپاشی بخشی از ساختمان وجود دارد، ولی با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده، در صورت فروپاشی بخشی از ساختمان تلفات جانی نخواهیم داشت.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن دیدار از محل اتفاق حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو از احتمال فروپاشی بخشی از این ساختمان خبر داد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص دیدار از ساختمان های شهر و تامین ایمنی آنها گفت: قطعا ساختمان های دولتی و غیردولتی تفاوتی نمی کنند و جهت همین ساختمان نیز به وسیله شهرداری منطقه ۶ هشدار آتش سوزی داده شده است بود. اقداماتی نیز به وسیله مالک انجام شده است بود ولی کافی نبوده است.

وی تاکید کرد: باید در مورد مشخص شدن منشأ آتش سوزی و عمدی یا غیرعمدی بودن آن بعد از اطفای کامل آتش سوزی اظهار کنیم. در حال حاضر، وجود حجم زیادی از مقوا و کاغذ در طبقه منفی چهار منجر به زیاد کردن آتش در این اتفاق شده است است.

واژه های کلیدی: تهران | شهردار | ساختمان | شهرداری | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz