میوه انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

میوه: انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار اجتماعی زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند ، 27 درصد زنان تهرانی، قربانی خشونت شده‌اند

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد شرکت بهزیستی کشور با اشاره به نتیجه های پژوهشی که به تازگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله اساتید دانشگاه علوم بهز

زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند ، 27 درصد زنان تهرانی، قربانی خشونت شده‌اند

27 درصد زنان تهرانی، قربانی خشونت شده است اند/ زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند

عبارات مهم : ایران

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد شرکت بهزیستی کشور با اشاره به نتیجه های پژوهشی که به تازگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است و در آن 1000 زن از مناطق 22 گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به شکل تصادفی مطالعه شده است بودند، اظهار کرد: 27 درصد از زنان تهرانی 19 تا 49 ساله در این پژوهش اظهار کرده بودند که در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته اند.

فرید براتی سده در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه براساس همین پژوهش خشونت جسمی سبک در زنان نزدیک به 4.2 درصد به شکل زیاد و خیلی زیاد برآورد شده است هست، گفت: میزان خشونت جسمی شدید که منجر به ضرب و جرح در زنان شده است 1.4 درصد بوده هست. همچین 9 درصد از زنان خشونت عاطفی را به شکل خیلی زیاد و زیاد تجربه کرده اند.

زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند ، 27 درصد زنان تهرانی، قربانی خشونت شده‌اند

وی در ادامه با بیان اینکه خشونت کلامی، رقمی نزدیک به 7.9 درصد را میان زنان تهرانی نشان می دهد افزود: این پژوهش خشونت جنسی را نیز در حدود 5.4 درصد برآورد کرده هست. همچنین خشونت کل، میان زنان تهرانی 5.5 درصد به شکل زیاد و خیلی زیاد اتفاق افتاده است.

این روان شناس با اشاره به اینکه خشونت جسمی در کشور عزیزمان ایران به نسبت به بسیاری از کشورها ارقام باالایی را نشان نمی دهد توضیح داد: پژوهش ها میزان خشونت کلامی در کشور ترکیه را 54 درصد، خشونت جسمی 30 درصد و خشونت جنسی را 6.3 درصد اعلام کرده اند. همچنین در پاکستان شیوع خشونت عاطفی 81.8 ، جسمی 56.3 و جنسی 53.4 درصد برآورد شده است است.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد شرکت بهزیستی کشور با اشاره به نتیجه های پژوهشی که به تازگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله اساتید دانشگاه علوم بهز

وی با اشاره به اینکه در پایتخت کشور عزیزمان ایران شیوع خشونت بین 25 تا 40 درصد اعلام شده است است تصریح کرد: براساس مطالعات اولیه خشونت عاطفی بین 50 تا 60 درصد در پایتخت رواج دارد. این درحالیست که در سوئیس یک پنجم زنان گزارش کرده اند که قربانی خشونت جسمی روانی در طول زندگی شده است اند.

برخی از زنان فکر می کنند خشونت یک مساله عادی در زندگیشان است

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد شرکت بهزیستی کشور ، با بیان اینکه شرکت جهانی بهداشت در سال 2013 خشونت علیه زنان از سوی شرکای زندگی را حدود 30 درصد اعلام کرده هست، افزود: این آمار نشان می دهد در کشور ما میزان خشونت چندان خیلی اوج نیست ولی با این وجود روند رو به گسترش خشونت دلواپس کننده هست. زنان ایرانی هنوز نمی دانند باید موارد خشونت را به کجا گزارش کنند و ممکن است نگاه فرهگی و سنتی باعث شود آنان فکر کنند خشونت بخشی از زندگشان است که باید آن را تحمل کنند.

این روانشناس با تاکید بر اینکه این اعداد ارقام بالایی را نشان می دهند اظهار کرد: اگر این رقم در سطح کشور مبنا قرار بگیرد قطعا میزان بالاتری را در بسیاری از استان ها نشان خواهد داد. نباید فراموش کرد که پایتخت کشور عزیزمان ایران نمونه کاملی از کل کشور نیست، چراکه در پایتخت کشور عزیزمان ایران زنان نسبت به حق و حقوق خودشان آگاه ترند. همچنین رابطه زنان و مردان نیز به لحاظ سطح فرهنگی با خشونت کمتری همراه هست. ولی در همین شهر هم آماری که دیده می شود که کم نیست و جهت کم کردن آن باید کاری کرد.

زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند ، 27 درصد زنان تهرانی، قربانی خشونت شده‌اند

براتی سده با اشاره به اینکه بعضی از زنان فکر می کنند خشونت یک مساله عادی در زندگیشان هست، افزود: این آسیب گریبانگیر بسیاری از زنان ایرانی هست. بسیاری فکر می کنند خشونت تنها مشمول بر آسیب های جسمی می شود درحالیکه انواع خشونت جسمی، عاطفی و کلامی و روانی نیز در این دسته بندی قرار می گیرند.

این روانشناس در ادامه با بیان اینکه آنچه در کشور ما زیاد رواج دارد و به چشم می آید خشونت های شدید هست، توضیح داد: انواع دیگری از خشونت وجود دارد که معمولا خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد. جهت مثال خشونت عاطفی و کلامی نیز به همان اندازه مضر هستند و باید آنها را هم در بحث خشونت در نظر گرفت.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد شرکت بهزیستی کشور با اشاره به نتیجه های پژوهشی که به تازگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله اساتید دانشگاه علوم بهز

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد شرکت بهزیستی کشور با انتقاد از اینکه گاهی خشونت های کلامی و عاطفی از جانب زنان پذیرفته شده است هست، تصریح کرد: نبود حمایت قانونی کارآمد یک سوی این ماجرا واقع شده است است و پذیرش زنان نسبت به خشونت اعمال شده است نیز، سوی دیگری از این ماجراست. گاهی زنان فکر کنند خشونت بخشی از زندگی است و به همین علت به دنبال مطرح کردن آن نیستند.

وی با تاکید بر اینکه زنان کشور عزیزمان ایران معمولا زمانی جهت طرح شکایت از خشونت به مراجع قانونی مراجعه می کنند که خشونت جسمی شدیدی نسبت به آنها اعمال شده است باشد اضافه کرد: زنان گاهی خشونت های جسمی ملایم تر را بخشی از زندگی روزانه و سرنوشتشان می دانند.

زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند ، 27 درصد زنان تهرانی، قربانی خشونت شده‌اند

این روان شناس انواع سرکوفت ها، تحقیرها، مقایسه کردن ها؛ تاکید بر نقایص، تمسخر و یا اهانت کردن را از جمله انواع مصادیق خشونت های کلامی دانست و افیزود: جهت تصویر العمل مناسب در برابر خشونت نمی توان یک نسخه واحد ارائه کرد. اگر کسی بخواهد نسخه ای بپیچد باید دقت کند ما در فرهنگی هستیم که در آن پذیرفته شده است زنان باید در برابر رفتارهای همسرشان سکوت کنند؛ چه این رفتارها درست باشد و چه نادرست نباید به بیرون درز کنند.

زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند

براتی سده با اشاره به اینکه پذیرش خشونت، تقصیر زنان نیست و ریشه فرهنگی دارد، اضافه کرد: این اتفاق درست نیست و زنان باید خشونت را اعلام کنند و دستگاه های متولی که پیگیر خشونت هستد نیز باید به دنبال احقاق حقوق این زنان باشند. از سوی دیگر زنان در یک اوضاع متناقض قرار گرفته اند از یک طرف جنبه های فرهنگی باعث شده است خیلی از زنان میل به نداشته باشند زندگیشان از هم بپاشد به همین علت سطح بالایی از خشونت را تحمل می کنند ولی از طرف دیگر شرایط روز و رسانه ها و اینترنت هم اعلام می کنند که آنان نباید سکوت کنند.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد شرکت بهزیستی کشور ادامه داد: یکی از این دو قطب به آنها می گوید باز هم تحمل کن و زندگی خانوادگی را ادامه بده و سر دیگر هم مدعی است که زن ها باید اعتراض کنند. این گزینش هم از نظر روانشناسی آنها را به هم میریزد ولی به نظر می رسد زنان باید کمک بخواهند و این کمک را از دستگاه های مربوطه مطالبه کنند.

براتی سده در خاتمه گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم حکمی وجود داردکه در آن دولت مکلف شده است سامانه آسیب های اجتماعی و عوامل تعیین کننده آنها را مشخص کند، اظهار کرد: در حال حاضر شرکت بهزیستی در این راستا اقدام کرده و این سامانه آماده شده است و به مرحله اجرا در آمده هست. جهت مثال بهزیستی مراکز مشاوره، منزل های امن، اورژانس اجتماعی و خط تلفن 1480 را جهت کمک به زنان راه اندازی کرده هست. مجموعه این تلاش ها نشان می دهد که زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند

واژه های کلیدی: ایران | خشونت | ایرانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz