میوه انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

میوه: انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی بعضی شخصیت‌های عراقی منبع نگرانی‌ جهت ما هستند / آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تصمیم پارلمان عراق مبنی بر جرم دانستن برافراشتن پرچم اسرائیلی مسأله‌ای داخلی است.

بعضی شخصیت‌های عراقی منبع نگرانی‌ جهت ما هستند / آمریکا

آمریکا: بعضی شخصیت های عراقی منبع نگرانی جهت ما هستند

عبارات مهم : آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تصمیم پارلمان عراق مبنی بر جرم دانستن برافراشتن پرچم اسرائیلی مسأله ای داخلی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: شما می دانید که رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داریم و تصمیم پارلمان عراق مبنی بر جرم دانستن برافراشتن پرچم اسرائیل مسأله داخلی عراق است.

بعضی شخصیت‌های عراقی منبع نگرانی‌ جهت ما هستند / آمریکا

وی در ادامه گفت: بعضی شخصیت های عراقی منبع نگرانی گسترده جهت واشنگتن هستند.

ناوئرت همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر تلاش ها جهت گردهم آوردن تمامی عراقی ها و کردها جهت گفت وگو است ولی بعضی شخصیت های عراقی هستند که منبع نگرانی جهت آمریکا به شمار می روند ما به عنوان دولت آمریکا طرح هایی جهت کارها این افراد داریم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تصمیم پارلمان عراق مبنی بر جرم دانستن برافراشتن پرچم اسرائیلی مسأله‌ای داخلی است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی ابو مهدی المهندس، معاون مدیر هیئت حشد شعبی را “تروریست” خواند.

هیئت حشد شعبی تروریست خواندن ابومهدی المهندس را نوعی ترساندن مستقیم جهت وی می داند و اعتقاد است که مسئولیت هرگونه آزار و اذیت به المهندس به دوش آمریکا است و واشنگتن باید در این باره پاسخگو باشد.

واژه های کلیدی: آمریکا | واشنگتن | وزارت خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz