میوه انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

میوه: انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بررسی عنوان رجل سیاسی همچنان ادامه دارد / کدخدایی

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح بررسی‌های جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان راجع به وقت آخر بررسی‌های این شورا بر عنوان رجل سیاسی گفت که نمی‌توان وقت اعلام کرد، این

بررسی عنوان رجل سیاسی همچنان ادامه دارد / کدخدایی

کدخدایی: بررسی عنوان رجل سیاسی همچنان ادامه دارد

عبارات مهم : سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح بررسی های جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان راجع به وقت آخر بررسی های این شورا بر عنوان رجل سیاسی گفت که نمی توان وقت اعلام کرد، این عنوان همچنان در دستور بررسی ما هست، هنگامی که بررسی ها به آخر برسد نتیجه را اعلام می کنیم.

عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایسنا راجع به برسی های شورای نگهبان بر عنوان رجل سیاسی در جلسه امروز این شورا اظهار داشت: همانگونه که اعلام کردیم این عنوان در دستور جلسه امروز بود،بخشی از جلسه امروز به این عنوان تخصیص داده شده است پیدا کرد،ادامه بحث هم به جلسات آینده موکول شد در واقع بررسی این عنوان هنوز به آخر نرسیده است.

بررسی عنوان رجل سیاسی همچنان ادامه دارد / کدخدایی

وی راجع به وقت اتمام بررسی شورای نگهبان نسبت به عنوان رجل سیاسی گفت: نمی توان وقت اعلام کرد، همچنان در دستور بررسی ما هست،هنگامی که بررسی ها به آخر برسد نتیجه را اعلام می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: سه دستور اول؛ یعنی لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا ، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر.هم مورد بررسی واقع شد،ایراداتی داشت که اعلام خواهیم کرد،به علت نبود وقت بررسی دستور چهارم یعنی طرح مقابله با نقض حقوق بشر و کارها ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به جلسه بعد موکول شد،که راجع به آن اعلام نظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح بررسی‌های جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان راجع به وقت آخر بررسی‌های این شورا بر عنوان رجل سیاسی گفت که نمی‌توان وقت اعلام کرد، این

واژه های کلیدی: سیاسی | نگهبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz