میوه انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

میوه: انتخابات ریاست جمهوری خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی استفاده از انبرک های نوری جهت تولید بافت با سلول های مصنوعی

محققان کالج سلطنی لندن و دانشگاه لفبورو با استفاده از سلول های مصنوعی توانستند ساختارهایی شبیه به بافت موجودات زنده بسازند.

استفاده از انبرک های نوری جهت تولید بافت با سلول های مصنوعی

استفاده از انبرک های نوری جهت تولید بافت با سلول های مصنوعی

عبارات مهم : اتصال

محققان کالج سلطنی لندن و دانشگاه لفبورو با استفاده از سلول های مصنوعی توانستند ساختارهایی شبیه به بافت موجودات زنده بسازند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، در این تحقیقات به منظور اصلاح اتصال بین سلول های مصنوعی، محققان ساختار غشای این سلول ها را عوض کردن دادند و سپس با استفاده از انبرک های نوری این سلول های مصنوعی را به گونه ای در کنار یکدیگر قرار دادند که یک ساختار واحد را تشکیل دهند.

انبرک های نوری ابزارهایی هستند که از پرتوهای لیزر به منظور ایجاد نیروی جاذبه و دافعه جهت جابه جایی مواد در ابعاد میکرو و نانو استفاده می کنند.

استفاده از انبرک های نوری جهت تولید بافت با سلول های مصنوعی

محققان با استفاده از این شیوه، شبکه های سلولی راحت ای ساختند که قادرند بعضی از کارکردهای زیستی را فراهم کنند. بدهید ترتیب آنها با وارد کردن مولفه های زیستی به درون این غشاها می توانند سلول های مصنوعی را وادار به تعامل و تبادل مواد با یکدیگر کنند. این فرآیند همان چیزی است که در محیط زیست دیده می شود و گام مهمی در جهت تولید بافت های طبیعی با استفاده از سلول های مصنوعی است.

همچنین محققان با استفاده از تکنیک جدیدی توانستند دو سلول مصنوعی را بعد از اتصال، با یکدیگر ادغام کنند. جهت این منظور ابتدا غشای سلول ها را با استفاده از نانوذرات طلا پوشانده و سپس با استفاده از انبرک های نوری، محل اتصال را از بین بردند. با نوسان نانوذرات، غشای سلول ها شکسته شده است و دو سلول با یکدیگر ادغام شدند. یکی از کاربردهای این تکنیک، فعال سازی تصویر العمل هایی شیمیایی زنجیره ای است.

محققان کالج سلطنی لندن و دانشگاه لفبورو با استفاده از سلول های مصنوعی توانستند ساختارهایی شبیه به بافت موجودات زنده بسازند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: اتصال | محققان | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz